2020-as Style&Draw enteriőr tervezési pályázat

STYLE & DRAW
ENTERIŐR TERVEZÉSI PÁLYÁZAT,
AZ OTTHONNEKED SZERVEZÉSÉBEN

KIÍRÁS
a Style & Home Kft. nyílt tervezési pályázata

A Style&Home Kft. szervezésében a OTTHONNEKED összefogás az idei évben is kiírja a Style&Draw enteriőr tervezési pályázatot, melynek két stratégiai fókusza az előre mutató, innovatív otthonok és az “élvezem a házam” tervezés szemlélet lesznek.
Várjuk építészek, belsőépítészek, lakberendezők, enteriőrtervezők, dizájnerek és jelenleg még tanulmányaikat folytató építész, belsőépítész, lakberendező és dizájner hallgatók pályázatait.

1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA

A Style & Home Kft. (7082 Kisszékely, Szabadság utca 20.) által létrehozott OTTHONNEKED platform.

1.2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

Enteriőr tervek készítése a megadott paraméterek alapján. Fontos koncepcionális elvárás, hogy a család személyes igényeinek kielégítésén túl a pályamunkák reflektáljanak a kisszékelyi, illetve általánosabban, a mai magyarországi vidéki létformák jelentette társadalmi és építészeti kihívásokra is. A pályamunkák tegyenek kísérletet előremutató és követendő létminták és a hozzá tartozó lakóterek megteremtésére.

1.3. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A belsőépítész / enteriőrtervező / lakberendező szakma népszerűsítése az építkezők, lakást felújítók és lakást korszerűsítők körében.
Szeretnénk teret adni annak, hogy a hazai tervezők megmutathassák tehetségüket és látásmódjukat a támogató cégek termékeinek innovatív felhasználásán és enteriőrbe tervezésén keresztül. Ezen pályázat kiírója és támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontossággal bír.

A 2019 Jövő Otthonai pályázaton kiválasztott építész tervből kerül kiírásra, célunk a hazai tervezők megmutathassák tehetségüket és látásmódjukat, a támogató cégek termékeinek innovatív felhasználása és enteriőrbe történő betervezése révén. A pályázattal egyúttal kiváló lehetőséget kínálunk a tervezőknek saját tevékenységük bemutatására és népszerűsítésére.

Nem utolsó sorban pedig a pályázatok összevonásának célja, hogy a kis Tolna megyei falura ráirányítsa az építészeti örökségre és a természeti értékekre érzékeny alkotók figyelmét.

1.4. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA

A pályázat jellege:

 • belsőépítész pályázat bárki részt vehet egyénileg vagy maximum két fős csapatban (lásd. 10. pont), aki megfelel a kiírás feltételeinek. A pályázaton a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
 • Olyan enteriőr terveket várunk, melyek megfelelnek az alábbi kritériumoknak:
  • új, kreatív, egyedi enteriőrök kialakítása,
  • az elképzelt helyiségekben jelenjenek meg a kiemelt gyártók termékei,
  • megvalósíthatóság (méretben, funkcióban és ergonómiában egyaránt).

A pályázat formája:

 • A pályamunkákat elektronikus formában kell elkészíteni és benyújtani (kézi rajz nem elfogadható).
 • A pályamunkákat digitálisan kell feltölteni a Kiíró, pályázatra létrehozott weboldalára a kiírás 10. pontjában megadott formában.
 • A semlegesség és a zsűri döntésének befolyásolatlansága érdekében a pályázat anonim (lásd még 2.1.6. pont alatt).

2.1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI ÉS MÓDJA

1. A pályázat résztvevője (továbbiakban: Pályázó) lehet minden Magyarországon élő és dolgozó, ez irányú szakképesítést igazoló oklevéllel rendelkező

 • építész,
 • belsőépítész,
 • lakberendező,
 • dizájner vagy
 • jelenleg még hallgatói státuszú személy,

önállóan vagy maximum két fős csapatban (a 10. pontban részletezetteknek megfelelően). A pályázó csapatok legalább egyik tagja szakirányú végzettséggel rendelkező vagy szakirányú tanulmányait folytató személy kell, legyen. A pályázó csoport lehet állandó alkotóközösség vagy a pályázatra szerveződött csapat.

A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

2. A pályázaton való részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.otthonneked.hu honlapon (továbbiakban: weboldal) lehet.

3. A regisztrációhoz szükséges adatok:

 • Pályázó neve,
 • e-mail címe,
 • telefonszáma
 • iskola (diploma kibocsátója) megnevezése.

Csapat esetében mindkét tag adatai szükségesek.

4. A szakirányú képzés igazolásaként a Pályázónak a regisztrációkor az adminisztrációs felületen meg kell adnia a bizonyítvány/diploma kibocsátó intézmény nevét vagy tanulói jogviszonnyal rendelkező Pályázó esetén a képző intézmény megnevezését. Továbbá a pályázat leadásakor a pályázónak fel kell töltenie az adminisztrációs felületre a bizonyítvány, illetve a szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát, a még nem diplomázott hallgatóknak pedig egy iskolalátogatási igazolást. Építészek, belsőépítészek a kamarai szám megadásával ezt tudják helyettesíteni.

5. Minden Pályázónak, a pályázat benyújtásakor az adminisztrációs felületre fel kell töltenie egy aláírással ellátott nyilatkozatot arról, hogy az általa benyújtott anyag a saját szellemi terméke. (A nyilatkozat szövege a weboldalról letölthető.)

6. Az anonimitás érdekében, a Pályázó a pályázati anyagán semmilyen, a pályázat vagy a Pályázó azonosítására alkalmas nevet, címet, jelölést, adatot, logót, stb… nem tüntethet fel. Ennek a követelménynek a megsértése kizárást von maga után, amely ellen fellebbezési lehetőség nincs.

7. A pályázaton való részvétel feltétele továbbá az adminisztrációs felületen az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, valamint a letölthető Nyilatkozat aláírás utáni visszajuttatása.

2.2. A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS

A szakmai zsűri kizárja a pályázatból a Pályázót és pályázatát, ha:

 • a pályamunkát a beadási határidő után nyújtotta be,
 • a pályamunka a kiírt tartalmi követelményeket nem teljesíti (pl. a pályázati anyagon szerepel a Pályázó neve),
 • a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételekben foglalt kritériumoknak.

A Szervező kizárja a Pályázatból azt a pályázatot, amely esetében az azt beküldő Pályázó részére a díjat (nyeremény) azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a regisztráció során, illetve a Szervező külön felhívására megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Pályázatból kizárja azt a Pályázót, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Pályázóval szemben, aki a Pályázat weboldalának feltörésével vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Pályázat során előnyhöz jutni, vagy visszaél más Pályázó regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel, telefonszámmal, stb…).

Ha a pályázat elbírálása előtt fény derül bármely kizáró okra, a Pályázó (és pályázata) azonnal kizárásra kerül a pályázatból. Amennyiben a pályázatok zsűrizése után derül ki, hogy a díjazott pályázó nem felelt meg a pályázati feltételeknek, az esetleg elnyert címe és nyereménye azonnal visszavonásra kerül és az az elbírálás sorrendjében következő helyezést elért pályázót illeti.

3. A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA

 • Pályázat meghirdetésének időpontja: 2019. november 30.
 • Pályaművek leadásának határideje: 2020. június 15.
 • Pályázat eredményének kihirdetése és díjátadás: a díjakat 2020. október 9-én osztják ki ünnepélyes átadó keretein belül.

4. A PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK MEGVÁLASZOLÁSA

Bár a pályázók a regisztrációt követően részletes és mindenre kiterjedő útmutatást kapnak, az esetleg felmerülő kérdéseiket a info@otthonneked.hu e-mail címen tehetik fel, a beadási határidő lejárta előtt.

5. A BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS KÜLALAKJA

5.1. A PÁLYAMŰ TARTALMA

 • A beadandó pályázati anyag tartalma a mellékletben található „Pályázati feladat”-ban kerül meghatározásra (lásd még 10. pont).
 • A berendezendő teret számítógépes látványtervekkel kérjük megjeleníteni. "A CadLine Kft. a pályázat támogatójaként, az azt igénylő indulóknak az ARCHLine.XP 2019 belsőépítészeti tervezőprogramot és az ARCHLine.XP LIVE épület-vizualizációs szoftvert 3 hónapos időtartamra ingyenesen bocsátja rendelkezésre a pályázat időtartamán belül a pályamunkák elkészítéséhez. A programokat a marketing@cadline.hu e-mail címre küldött üzenetben van lehetőség igényelni.
  Ide kattintva elérhető az Archilne Xp programhoz készített alaprajz.
 • A berendezéshez a Kiíró által ajánlott megadott anyagok és termékek felhasználhatók a teljesség igénye nélkül. Háttéranyagokat a www.otthonneked.hu weboldal tervezői segédletek pontjánál a pályázatban résztvevő márkák logóira kattintva érhetnek el a pályázók.
 • Az egyébként le nem tölthető, 3D-s rajzzal nem rendelkező berendezési tárgyakat lemodellezheti, helyettesítheti a Pályázó, de az eredeti terméket a moodboardon, illetve a konszignációban fotóval illusztrálnia kell. A lemodellezendő termékek betervezésének feltétele, hogy csak az adott cég weboldalán, illetve a pályázati weboldalon a tervezési segédletek közé feltöltött aktuális katalógusokban megtalálható termékek legyenek.
 • Benyújtandó: a 10. pontban – feladat kiírás - részletezett dokumentumok köre.

5.2. A PÁLYAMŰ KÜLALAKJA

A pályázati anyagot kizárólag digitálisan lehet benyújtani, illetve feltölteni a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjára, a pályázatnak létrehozott felületre. A tervek külalakja összefűzött .pdf füzet lehet, a tervíratok beadhatóak .doc és .xls formában is (lásd még 10. pont), más formátum nem elfogadható, és a Pályázó kizárását vonja maga után (lásd még 2., és 1.4. pont).

6. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSÁNAK MENETE

6.1. SZAKMAI ZSŰRI

A pályaművek értékelését, elbírálását a Kiíró által felkért zsűri végzi. A szakmai zsűri tagjai:

 • Sütő Kata belsőépítész tervező
 • Ebedli Gyula belsőépítész-formatervező
 • Göbölyös Kristóf belsőépítész vezető tervező

A pályázati anyagokat a szakmai zsűri név nélkül (anonim módon, a Pályázó személyének ismerete nélkül) értékeli.

A KIÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI

A pályázatnak az egyik kifejezett célja, hogy a kis Tolna megyei falura ráirányítsa az építészeti örökségre és a természeti értékekre érzékeny alkotók figyelmét.

A szakmai zsűri szempontjai az értékelésnél a következők lesznek:

 • a pályázó terve a vidéki falusias környezetéhez igazodó, ugyanakkor modern, mai, jövőbe mutató-e? (szűkebb és tágabb értelemben is a környezetébe illeszkedő)
 • A terv mennyire a pályázatban kiírt/meghatározott család- és életmodell térbeli manifesztálása
 • A tervből megítélhető legyen, hogy a pályázó szerint a belső kialakítás (formai és színbeli stb), szorosan kapcsolódik az építész által megtervezett ház egészéhez (karakter), és a tágabb környezetéhez a faluhoz és a régióhoz
 • a benyújtandó tervek tartalmát a pályázati kiírás meghatározza (alaprajz, falnézetek, látványtervek, moodboardok stb). A Zsűri alapvető szempontként kezeli a minimális tartalom teljesítését, de lehetőség lesz többlet beadására is, amit a Zsűri értékel.

A zsűri a pályaműveket pontozza és összesíti a pontszámokat. Az egyes pályaművek adott pontszáma az alábbiak szerint kerül megállapításra:

 • az előirányzott családmodellnek megfelelő alaprajz szervezése, az épülethez- a környezethez illeszkedés, vagyis a formai megjelenés, anyaghasználat és ennek indoklása: 40%,
 • benyújtott tervek elvárt tartalmának megfelelő pályázati anyag 30%,
 • jövőbemutató gondolkodás, élhető ház szemléletének bemutatása 30%.

A szakmai zsűri döntése végleges, az ellen fellebbezési joggal nem élhet a Pályázó.

7. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA

A pályázat két kategóriában kerül kiírásra és díjazásra.

7.1. A szakmában már gyakorló tervezőként dolgozó pályázói kategória díjai

Az Első helyezett díja: a pályázatot támogató cégek fődíjként felajánlanak egy szakmai utat maximum 2 fő részére a 2021 évi Milánói - iSaloni -Nemzetközi Bútor kiállításra.

A díj tartalmazza:

 • az oda-vissza utazást,
 • 4 éjszaka szállást,
 • 3 napos szakmai belépőjegyet a kiállításra.
 • Velencei városnézéssel-vacsorával

A Második helyezett díja: Tervezőknek szóló Inspirációk Média marketing tanácsadás, illetve egy tervezői bemutatkozó videó készítése és munkán keresztül
A díj tartalmazza:

 • marketing célok átbeszélése
 • az összes közösségi felületre a megfelelő stratégiát kiválasztása
 • Tervezői bemutatkozó videó készítés külső helyszínen
 • Tervezői bemutatkozó szöveg készítése

A Harmadik helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak egy háromnapos két éjszakás pihenést 2 fő részére Kerekerdő Vendégházba - Kisszékelyen
A díj tartalmazza:

 • szállást
 • reggelit

7.2. A szakmát még tanuló, hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázói kategória díjai:

Az Első helyezett díja: a pályázatot támogató cégek fődíjként felajánlanak egy szakmai utat maximum 2 fő részére a 2021 évi Milánói - iSaloni -Nemzetközi Bútor kiállításra.

A díj tartalmazza:

 • az oda-vissza utazást,
 • 4 éjszaka szállást
 • 3 napos szakmai belépőjegyet a kiállításra.
 • Velencei városnézéssel-vacsorával

A Második helyezett díja: Tervezőknek szóló Inspirációk Média marketing tanácsadás, illetve egy tervezői bemutatkozó videó készítése, Tervezői bemutatkozó szöveg készítése
A díj tartalmazza:

 • marketing célok átbeszélése,
 • az összes közösségi felületre a megfelelő stratégiát kiválasztása
 • Tervezői bemutatkozó videó készítése stúdióban
 • Tervezői bemutatkozó szöveg készítése

A Harmadik helyezett díja: a pályázatot támogató cégek felajánlanak egy háromnapos két éjszakás pihenést 2 fő részére Kerekerdő Vendégházba - Kisszékelyen
A díj tartalmazza:

 • szállást
 • reggelit

7.3. Különdíjak

7.3.1. A CadLine Kft. az általa kiválasztott pályamunka készítőjének felajánl egy 100.000 Ft értékű kupont, mely a CadLine Kft. termékeire és szolgáltatásaira használható fel.

7.3.2. Hörmann által felajánlott különdíj: A leginnovatívabb Hörmann termékfelhasználást tartalmazó pályázat tervezőjének 2 éjszakás 2 főre szóló meghívást ajánlunk fel a Rogner Bad Blumau Wellness Hotelbe.
Stájerország termál régiójának szívében található a Rogner Bad Blumau, mely nem csak egy wellness hotel, hanem egy "Gesamtkunstwerk" ("teljes műalkotás"), melyet a híres osztrák építész Friedensreich Hundertwasser tervezett. (A Rogner Bad Blumau önmaga egy felfedezés. A mezőkkel és rétekkel körülvett leveles tetők, kerek formák, színes homlokzatok és arany kupolák egy élő műalkotást hoznak létre. Az egyedülálló Vulkania ásványi forrás vulkáni eredetű, mely a Vulkania-gyógytóból gyűjti vizét és víz alatti zenével csábít. A forrás vize olyan, mint a selyem. A 2400 különböző ablak és 330 oszlop mellett a szálloda medencével, a termál részlegen pedig 11 különböző beltéri és kültéri medencével, pezsgőfürdőkkel, hullám- és gyermek medencékkel, a Melchior ásványvíz- forrással, többféle szaunával és relaxációs szobával várja vendégeit.

7.3.3. A PPG Trilak Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl egy darab digitális színazonosító készüléket.

7.3.4. Az Elko Ep Hungary Kft. a tervező munkájához 1 alkalommal helyszínen biztosít szakmai segítséget az épületautomatizálási rendszer tervezésére, árazására a 2020-es évben felhasználva Magyarország területén. A szakmai utalvány értéke: 60.000 Ft. E mellé a különdíjas tervezőnek felajánlunk egy bruttó 50.000 Ft értékű vásárlási utalványt, melyet cégünk webshopjában tud beváltani.

7.3.5. Az Arezzo Design Kft. az enteriőr pályázat különdíjaként az általuk legszebbnek ítélt fürdőszoba tervezőjének felajánl egy 20.000 Ft értékű Arezzo Design márkájú szaniter tisztítócsomagot, valamint egy 100.000 Ft értékű Arezzo vásárlási utalványt.

7.3.6. Az IBD Magyarország Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének egy 2 éjszakás, 3 napos EGGER laminált padlókat bemutató szakmai utat ajánl fel.

7.3.7. A Palatinus Fürdőszobaszalonok az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl egy spanyolországi szakmai utat a prémium minőségű burkolatokat előállító Porcelanosa gyárba!
5 nap/4 éjszaka teljes ellátássál repülővel Valenciában.
(Az utazás részleteivel kapcsolatban Nemess Tímea fogja megkeresni a 06-30-535-1672-es telefonszámról, vagy a nemess.timea@vsfurdoszoba.hu e-mail címről. A szakmai útra 2020 második felében, vagy 2021-ben kerül sor előzetes egyeztetés után.)

7.3.8. A MÉTA Hungary az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl 80.000 Ft-os értékű ajándékutalványt, ami Radaway és M-Acryl termékekre váltható be.

7.3.9. A Szabó Kandalló az enteriőr pályázat különdíjaként, az általuk legszebbnek ítélt kandalló tervezőjének felajánl egy 100.000 Ft értékű utalványt, melyet a Szabó Kandalló webáruházában tud beváltani.

7.3.10. A Kávé&Profi Kft. az általa kiválasztott pályázónak különdíjként egy Cremesso kapszulás kávéfőzőt ajánl fel.

7.3.11. MOPA dekorpanel felajánl bruttó 80.000 Ft értékben Mopa dekor vásárlási utalványt.

7.3.12. A Hannabi az általa legszebbnek ítélt 3 db pályamunkára egy-egy egyszeri 50% kedvezményre jogosító Hannabi kupont ajánl fel különdíjként.

7.3.13. A FOREST a legszebbnek ítélt pályázatnak az alábbi csomagot ajánlja fel különdíjként:
- 1 db Forest új, 2020-as katalógusa,
- 1 db Forest, 2020-as munkalap színminta katalógus,
- 1 db Egger bútorlap színminta katalógus,
- Látogatás a Forest Hungary Kft. zalaegerszegi telephelyén.

7.3.14. Az EGLO 3 tervezőnek  felajánl egy-egy kupont, amely az EGLO Bemutatótermeiben történő vásárlás esetén egyszeri bruttó 20.000 Ft értékű vagy egyszeri bruttó 100.000 Ft feletti vásárlás esetén, 20% kedvezményt biztosít.

7.3.15. A KLUDI az általa legszebbnek ítélt pályázatnak felajánl egy KLUDI L-INE S mosogatócsap (408510575) terméket.

7.3.16. A Mapei Kft. az általa legszebbnek ítélt pályamunka készítőjének felajánl 50.000 Ft-os értékű ajándékutalványt.

7.3.17. A Nordinova Energy Kft. felajánl:
- Tanuló kategóriában: 1 db Mensa Heating IMUS teraszfűtő készüléket,
- Praktizáló kategóriában, Clima Star termék csomagot 150.000 Ft értékben.

7.3.18. A SpaTrend Kft. az általa legszebbnek ítélt pályázónak egy Portasef hordozható Grillt ajánl fel.

A különdíjak listája a pályázat teljes időszaka alatt bővülhet, amelyről a Szervező a regisztrált résztvevőket hírlevél formájában értesíti.
A nyeremények készpénzre nem válthatók. A nyeremények utáni SzJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

8. A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA

A beadott pályamunkák szellemi tulajdonjoga a Pályázót illeti, de a Kiíró a közlés és a szabad felhasználás jogát minden pályamű esetén korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül fenntartja. A pályamunkák a pályázat lezárása után a Kiíró www.otthonneked.hu. honlapján lesznek megtalálhatók. (Lásd 6.2. pont)

További információ az info@otthonneked.hu e-mail címen kapható.

Budapest, 2019. november 30.

10. MELLÉKLET

A PÁLYÁZATI FELADAT

Kisszékely-Hétvégi ház tervezése

A STYLE & DRAW enteriőr tervezési pályázat idei témája innovatív hétvégi otthonok “élvezem a házam”

KÜLDETÉS KONCEPCIÓ

A pályázat küldetése a belsőépítészet / enteriőrtervezés / lakberendezés, mint szakma népszerűsítése az építkezők, lakást felújító személyek körében. Ezen pályázat kiírója és támogatói számára a korszerű és hosszútávon fenntartható, otthonos házak és lakások építése elsődleges fontossággal bír.

A KÖZSÉG

A KÖZSÉG

Kisszékely (Tolna megye, é. sz. 46° 40′ 46″, k. h. 18° 32′ 20″,) zsákfalu a Tolnai-hegyhát északi vonulatai között.
A településtől északra, mintegy 8 km-re folyik a Sió-csatorna. Az erdőkkel és megművelt mezőgazdasági területekkel borított intenzív dombvidék völgyeiben, a falu közvetlen határában 5 kis tó is található.
Kisszékely kulturális örökségének fontos része, hogy Lázár Ervin író és felesége Vathy Zsuzsa írónő nyugdíjas éveikben nyaranta a faluban vásárolt öreg házban alkotott és pihent. Ennek emlékét az egykori nyaralóban megvalósuló emlékház mellett tematikus turistaútvonalak is őrzik.
A 20. század elején is még több mint 1500 főt számláló faluban a legfrissebb, 2019-es adatok szerint 310 lakos él. Mintegy harmaduk helyben dolgozik: az önkormányzat, egy tehenészet, erdészet, panziók és magángazdaságok a legfőbb munkaadók. A faluban élő többi munkaképes felnőtt és diák ingázik a környékbeli városokba és falvakba. A falu közössége számára továbbra is az elvándorlás és a népességszám fogyása jelenti a legfőbb kihívást. Ezért a falu elsőrendű céljai között a szezonális betelepülés és a turizmus ösztönzése áll. Ennek a folyamatnak a munkahelyteremtő lehetőségei a közösség reményei szerint hozzá fognak járulni a község elnéptelenedésének megállításához.

A telek

A telek egy délre néző, a völgyben húzódó falu felé enyhén lejtő “fennsíkon” fekszik. Megközelítése egy meredekebb rézsűn keresztül az északi telekhatáron lévő aszfaltozott útról történik. Déli végében egy nagyobb terepletörés képez természetes telekhatárt. A telken jelenleg nincs növényzet.
Dél felé nézve, a község házai felett látszik a szemben lévő dombon álló kilátó. A telekkel szomszédos lejtős területen áll Szent György vértanú katolikus temploma, mely a településkép meghatározó eleme. A templom és környezete műemléki védelem alatt áll.

A PÁLYÁZAT MISSZIÓJA

A pályázat elsődleges célja a tervezők figyelmét a gondolkodás folyamatára irányítani.
Az épület környezetbe illesztése és tömegformálása a belső téralakítás és funkcionális szervezés egymástól elválaszthatatlan. Szeretnénk ha a környék értékei hatásai tükröződnének mindezekben.
Nem helyi építészeti formai jegyek direkt átvételére szeretnének ezzel bíztatni, sokkal inkább arra hogy a mai kor innovációival és a kortárs vagy inkább kortalan design szemlélettel hogyan lehet mai használható ugyanakkor értékálló és teremtő épületté formálni.

KÜLDETÉS / KONCEPCIÓ, a pályázat FILOZÓFIÁJA
Korunk városlakó embere csapdába esett. Lakóhelye drága, füstös, túlzsúfolt, stresszes, egészségtelen lett.
Elszakadt attól az ősi környezettől, ami jobban összekapcsolta a természettel, nappal, csillagokkal, friss levegővel, növényekkel, állatokkal és az emberekkel legfőképpen.
Reményeink szerint ez a pályázat megpróbál egy, a természeti környezethez "visszavezető" lehetőséget modellezni, azáltal, hogy egy olyan lakó-, életteret épít meg virtuálisan, ami egyrészt figyelembe veszi a hagyományokat, másrészt olyan aktuális, korszerű válaszokat ad azoknak az embereknek, akik megfáradtak a "városlakás" összes kínjától, amelyek által vonzó és egészséges, egy városon kívüli természeti létforma, élettér létrehozása lehetséges.
A pályázat célja az lenne, hogy ezt olyan eszközökkel tegyük meg, amelyek a külső és belső térképzés eszköztárát jelenti, hogy az a helyhez kapcsolódó legyen, a vidéki, természeti élethangulatra válaszoljon, valamint stílusában ne az internacionalista karaktert használja, hanem ami a helyhez illeszkedik.
Ilyen típusú térkialakítást várunk a pályázóktól, belső tervezőktől.

TERVEZÉSI PROGRAM ÉS CSALÁDMODELL

A feladat olyan lakóépület, hétvégi ház megtervezése, mely a Család számára szezonálisan kikapcsolódásra második otthonul szolgál. A kisszékelyi ház leendő lakóit állandó lakhelyük, munkahelyük és iskoláik a fővároshoz kötik. A nyaralóban töltött idő évközben heti 2-3 nap, nyaranta viszont ez lesz az otthonuk. A ház négy fő, 2 felnőtt és 2 tinédzser számára épül, alkalmanként rokonokat és vendégeket is fogadnak. Tervezési feladat a teljes belső tér és a terasz megtervezése.

 • Előtér, közlekedő, gardrób: ~ 6 m2
 • Konyha - nappali - étkező egy légtérben: ~ 50 m2
 • Kamra: ~ 3 m2
 • Dolgozó-Könyvtárszoba, a szülői hálóhoz közel: ~ 16 m2
 • Szülői háló, (legyen külön területen a tini és vendégszobától): ~ 16 m2
 • Zuhanyzó, a szülői hálóhoz, itt lehetne a mosógép is: ~ 6m2
 • Tini szobák - 2 db: ~ 12 m2/db
 • Zuhanyzó a Tini szobákhoz: ~ 6 m2
 • Vendégszoba: ~ 12 m2
 • Vendég kis fürdő zuhanyzóval: ~ 4 m2
 • Tároló - bicikli, ping - pong asztal, sporteszközök stb. részére: ~ 12 m2
 • Emellett egy kerti tárolóra is szükség lesz. Terasz részben fedett, akár télikertként is funkcionáló résszel: ~ 50 - 60 m2

A ház nettó alapterülete 155 m2

Egyéb funkcionális terek:
A teraszon vagy a kertben wellness tér kialakítása

A feladathoz a tervező a megadott alaprajzot úgy alakíthatja át, hogy az ott szereplő válaszfalak – a kémények, tartó pillérek, stb. figyelembe vételével - szabadon mozgathatók, azonban a tartó falak, pillérek és az építészetileg kötött elemek helye és mérete nem változtatható!

(Az alaprajz és a hozzájuk tartozó metszetek, egyéb anyagok pdf, és dwg formátumban, valamint ArchLine.XP pro-fileként is elérhetőek és letölthetőek a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjáról. )

Feladat: kb. 150 m² alapterületű családi ház enteriőrjének megtervezése. A pályázóknak lehetőségük van egyénileg, vagy csapatban dolgozni.

TERVEZÉSKOR ALKALMAZANDÓ TERMÉKEK ESETÉBEN KIEMELTEN AJÁNLJUK AZ ALÁBBIAK BETERVEZÉSÉT:

 • Beltéri ajtók: Hörmann-DesignLine, ConceptLine
 • Beltéri falfestékek: Trilak
 • Beltéri tapéta: Majidi
 • Beltéri 3d falpanel: Mopa
 • Egyedi bútorok alapanyagai: (pl: Egger bútorlapok): Forest
 • Egyedi bútorok kiegészítői : Forest termékek
 • Elektromos (fűtőközeg nélküli) fűtőtestek: Nordinova- Adax,Climastar +Comfort heat
 • Épületautomatizálási megoldások : ELKO EP- iNELS
 • Elektromos szerelvények : ELKO EP-Logus90 szerelvénycsalád
 • Fürdőszobai csaptelepek: Kludi
 • Konyhai csaptelepek : Kludi
 • Kádtöltők : Kludi
 • Zuhany szettek: Kludi
 • Elektromos (fűtőközeg nélküli) fűtőtestek: Nordinova- Adax,Climastar
 • Elektromos fürdőszobai fűtőtestek: Nordinova- Climastar,Adax
 • Fürdőszobai termékek: IBD - Marmorin,
 • Fürdőszobai termékek: Méta - Radaway, M-Acryl,
 • Fürdőszobai termékek: Arezzo
 • Hidegburkolatok:, Palatinus-VS - Argenta, Porcelanosa;
 • Kárpitos bútorok és étkezők: Hannabi
 • Kerti bútorok: SpaTrend- Jati&Kebon
 • Kerti grill: SpaTrend- Broil King
 • Klíma- és hőszivattyús rendszer: Budatech – Mitsubishi Electric
 • Konyhabútor: Forest termékekből egyedi terv alapján
 • Konyhai mosogató medencék: IBD – Marmorin
 • Korpusz bútorok: egyedi: Forest -Egger
 • Kültéri, teraszfűtés: Mensaheating
 • Laminált padló: IBD- Designflooring,Egger
 • Fa parketta: IBD-Haro
 • Vinyl burkolat: IBD - Aquastep
 • Masszázsmedence: SpaTrend -Softub
 • Szárazépítészet, gipszkarton, portermék: Saint-Gobain- Rigips
 • Világítástechnika: EGLO LUX Kft.
 • Kapszulás kávéfőző - Kávé és Hűtő Profi Kft.- Cremesso
 • Kávéfőző - Kávé és Hűtő Profi Kft.- Jura
 • Hűtőgép - Kávé és Hűtő Profi Kft.- Liebherr
 • Porszívó - Kávé és Hűtő Profi Kft.- Dyson
 • Kandalló - Szabó kandalló- Kobok, Romotop

A tervezési feladat részletei

Kb. 150 m² alapterületű, egyszintes családi ház enteriőrjének megtervezése.
A Pályázóknak lehetőségük van egyénileg vagy maximum 2 fős csapatban dolgozni.
A ház alaprajza, metszetei pdf-ben, dwg formátumban, valamint ArchLine.XP pro-file-ként is elérhetőek és letölthetőek a Kiíró www.otthonneked.hu honlapjáról.

A tervezési feladat részletei

Feladat

A ház tereinek újragondolása, funkciók kiosztása, térszervezés, majd a ház teljes berendezése, különös tekintettel a kiemelt helyiségekre.

Ajánlott a terasz-kert berendezése is.

A ház belső válaszfalai szabadon mozgathatók vagy akár kivehetők, a homlokzat viszont kötött, azt nem lehet változtatni. A belső terekben tartószerkezeti elemek nem mozgathatóak, de a válaszfalak, nyílászárók igen.

Az összefűzött PDF a következő elemeket tartalmazza:
Tervíratok (A/4 álló lapra, füzetbe rendezve .pdf formátumban)

 • 1. Címlap
 • 2. Tervjegyzék (megadott minta szerint)
 • 3. Műleírás, valamint
 • 4. Konszignációs táblázatok a lakás bútoraira, betervezett tárgyaira vonatkozóan (a megadott minta alapján / Arial betűtípussal 12 betűméret).

Terveket kísérő design füzet (A/3 fekvő lapra, füzetbe rendezve, .pdf formátumban)

 • 1. Téri ábrák/látványrajzok kiemelt helyiségenként min. 1 – max. 3 db (pályamunkánként max. 30 db.)
 • 2. Hangulat montázs / moodboard – a tetszőlegesen kiválasztott 3 db térábrához laponként min. 5 db - max. 10 db termékfotót kérünk csatolni a felhasznált / betervezett termékekről

Tervlapok (A/3 fekvő lapra, füzetbe rendezve . pdf formátumban) *

 • 3. Alaprajz méretezve M=1:50 vagy 1:100
 • 4. Berendezési alaprajz M=1:50
 • 5. Mennyezeti alulnézet és világítás (Kapcsolási és világítási rajz, lámpahelyek méretezett megjelölésével) M=1:50
 • 6. Falnézet konyhabútor kiosztása (Minimum 1 db falnézet a konyhabútor kiosztásáról méretezve) M=1:50, vagy 1: 1 db falburkolási terv falnézeten megjelenítve a fürdőszoba egy jellemző vagy kiemelt faláról 1:25
 • 7. Fürdőszoba padló burkolat kiosztási terv ( padlóburkolat kiosztási rajz, utóbbi színes alaprajzként is megjelenhet) M=1:50, vagy 1:25

KIEMELT HELYISÉGEK

 • konyha-étkező,
 • nappali,
 • háló,
 • fürdők,
 • gyerekszoba,
 • wellness - élmény tér a kertben, teraszon.

A beadandó dokumentumok formátuma: PDF dokumentum. A szövegek betűtípusa Arial, 12.

Kérjük a PDF szöveges anyagokat (Bemutatkozás, Műleírás, Konszignációs táblázat) kérjük szerkeszthető formátumban is feltölteni.

Letölthető dokumentumok tervek tervezőknek: ide kattintva érhetőek el.

A pályázatot támogató cégek:

Arezzo
Archline
Forest
Eglo
Budatech
Hörmann
Kludi
Hannabi
Mopa
KH-logo
Trilak
Mapei
Nordinova
vs-fürdőszoba
Inspirációk
Elko ep
Ibdesign
szabokandallo
spatrend
metahungary
majidi
Saint-gobain

A pályázatot támogató cégek által képviselt márkák:

adax_logo
archline
arezzo
argenta
budatech
broil-king
caldera-logo
climastar
nordinova
khprofi
ibdesign
khprofi
ibdesign
eglo
spatrend
foresteu
hannabi
ibdesign
hotspring
hormann
elkoep
isover
spatrend
khprofi
kludi
szabokandallo
khprofi
Logus15
m-acryl
majidi
mopadekor
vsfürdőszoba
radaway
szabokandallo
rigips
szabokandallo
szabokandallo
spatrend
ppgtrilak
weber-terranova
ibdesign
Mensaheating logó

A pályázat média-támogatói:

épitészforum
szépházak

Pályázatra jelentkezés

A feltöltő felület 2020 januárjától válik elérhetővé.
Kérjük adja meg adatait, hogy értesítsük.

Köszönjük érdeklődését.

GYAKORI KÉRDÉSEK

Lehet-e csapatban pályázni?

Igen, lehet. A pályázat feltöltő felületén lévő NYILATKOZAT-ot kell a csapat összes tagjának aláírni, kitölteni. Nyilatkozat ide kattintva tölthető le.

A helyiségek méretét mennyire szükséges pontosan betartani?

Az elvárt helység lista m2 adatokkal csak iránymutatás!

A pályázat felmerült kérései

A zöld tetős átrium: az átrium nem zárható be!

Hol érem el pályázati segédanyagokat, terveket?

A pályázathoz letölthető anyagok elérhetőek:
A tevezési feladat részletei bekezdésben az alaprajz alatt!
Letölthető dokumentumok tervek tervezőknek:
https://drive.google.com/drive/folders/15GgQ77ymiW0TUPO7XRICRyuWAHIg0815

Homlokzat és belső szerkezeti változásokra felmerült kérdések

A teljes homlokzati nyílászáró rendszer 200 ról 210 re emelhető, de csakis együttesen – a vízszintes gerenda osztás „talpgerenda” megemelésével.

Ablakok 150, és parapettel néha eléggé akadályozzák a belső alakítást: Válasz a részletezésben

FÖLDSZINT:

 • A D i homlokzaton az ablakok parapete padlóvonalig levihető bárhol.
 • A hátsó, Ny-i homlokzaton bármelyik ablak megszűntethető, vagy a parapete a padlóig levihető. Az osztása változtatható, mozgatható igény szerint!
 • Az É homlokzaton a p=150 es ablakok megszűntethetőek, illetve tetszőlegesen lehet mozgatni az osztásukat
 • A K-i homlokzaton a lőrés ablakok megszűntethetőek, a pv+150 es ablakok mennyisége akár csökkenthető, a parapet itt nem változtatható!
 • A nappali nyílászárók pozíciója, osztása mozgatható tetszés szerint, a széleken akár el is hagyható egy-egy szárny (gondolok itt a szülői fürdő/nappali szoros kapcsolatánál lévő ablakra elsősorban)!

EMELET:

 • D-i homlokzat: az ablakok a homlokzati bordaosztást figyelembe véve bárhova áthelyezhetőek, akár a padlóig is le lehet vinni őket, de a +380as vízszintes gerendát megkell tartani a homlokzaton!
 • A Ny-i homlokzaton az ablakok a homlokzati bordaosztást figyelembe véve bárhova áthelyezhetőek, akár a padlóig is le lehet vinni őket, de a +380as vízszintes gerendát megkell tartani a homlokzaton!
 • Az É homlokzaton – ha lehet ne nyissunk ablakot, ahogy az építész sem tette
 • A K-i homlokzaton az ablakok a homlokzati bordaosztást figyelembe véve bárhova áthelyezhetőek, akár a padlóig is le lehet vinni őket, de a +380as vízszintes gerendát megkell tartani a homlokzaton!
 • A belső válaszfalak, berendezés szabadon mozgatható – nyilván az ablakok osztása (függőleges) a belső válaszfalakhoz állítható, de úgy, hogy az kívülről ne módosítson az összképen, tehát marad az ablak, legfeljebb az osztás módosul.
 • A nyitásirányok módosíthatóak a homlokzaton.

Hol tudom megnézni a kiemelten betervezésre ajánlott termékek tervezési segédleteit?

A kiemelten betervezésre ajánlott márkák tervezési segédletei az Otthonneked/Tervező vagyok/Tudástár menüben található, és a regisztrált email címmel elérhető és használható.

Hogyan használjam a konszignációs táblázatot?

Helyiségenként legyen kitöltve.
A konszignációs táblába kellenek a termékképek, ebből nyerhet infót az érdeklődő egy-egy enteriör tervnél.
A minta táblázatot javasolt letölteni, a szükséges információkat beírni és abból PDF-et generálni.

Korábban pályáztam, szükséges-e újra feltöltenem az adataimat, bizonyítványomat, fényképemet?

Igen, kérjük minden pályázó töltse fel az adatokat. Köszönjük.

Beadhatom-e a pályázati anyagokat különálló PDF-ekben?

Kérjük az elkészült anyagokat, amelyek egy témába tartoznak a pályázó fűzze össze.
Segítség: https://www.sejda.com/hu/merge-pdf
Három PDF-et várunk, melyet a Feladat bekezdésben részletezünk.

KORÁBBI PÁLYÁZATOK

A tavalyi pályázat eredményhirdetéséről és a nyertesekkel forgatott rövid film itt látható: